Bon Voyage

אירית חמו

2005

ספרה של אירית חמו, Bon Voyage, בהוצאת "אמנות לעם", הוא ספר אמן הדולה את מאגר הדימויים שלו ממדריך טיולים, בתי נופש וספינות שיט להשכרה וממדריך לבחירת בקר - מדריכים נטולי הוראות המציגים פריטים שנבחרו מתוך השפע הקיים, מצומצמים ממנו בהרבה. תכנון נסיעה באמצעות מדריך מסוג זה כרוך בוויתור מראש על כל מה שלא קיים בו. כמו משתמשי המדריכים גם חמו בוחרת דימויים, שהיא מעתיקה באמצעות נייר העתקה (נייר קופי). הרישום בשיטה זו מדגיש את הפן של ההיצמדות המדויקת, הכמעט עיוורת, במקרה זה אל הדימוי המועתק. הוא מכתיב מהלך רישומי של נגיעות רכות ועדינות דווקא לצורך שליטה בחומר, ובכך מזכיר את ההבדל בין העתקה, פעולה שכמעט פסה מן העולם, לבין שכפול. בתהליך הרישום נוצרים יחסי כוחות עם הדימויים מהמדריכים המקוריים ואפילו עם נייר ההעתקה, שדווקא בשל עדינותו, מאיים כל העת להשאיר כתמים לא רצויים.

  • עותקים: 450
  • סוג כריכה: רכה
  • מידות (בס״מ): 16X23
  • הדפסה: ע.ר. הדפסות בע״מ
  • שם ההוצאה: אמנות לעם
  • תמיכות: מועצת הפיס לתרבות ולאמנות