לחזור על אותה הטעות פעמיים

תמר לוינסון

2021

תיקייה המכילה רצף עבודות שמתגבשות למבט על תהליך עבודה מעגלי. צילום פילם, הדפסת הזרקת דיו, 22X30 ס"מ

  • עותקים: 1
  • עמודים: 10
  • סוג הדפסה: הזרקת דיו
  • מקום ההוצאה: ישראל