(Temporary) Salvation

ג'ואל קנטור

2000

תמונות, טקסט אישי וציטוט של קאמי: "אף אחד לא הבין שיש אנשים שמוציאים אנרגיה עצומה רק כדי להיות נורמליים."
לאחר 20 שנות צילום, גם בקנדה וגם בישראל, הצטברה ערימה של צילומים בשולחן שלי ששמרתי מסיבות "צילומיות". הם לא מצאו מקום בספרים קודמים וגם לא היו חלק מסיפור מודע שתכננתי לספר.
האנושות התקרבה לאלף החדש והיו כל מיני נבואות ותיאוריות מדעיות שמילאו את התקשורת - מביאת המשיח ועד לקריסה הקרובה של מערכות המחשבים בעולם.
נושא הישועה התגלה עבורי. הרעיונות השונים שהם בסיס הישועה ושומרים על תפקוד תקין של האדם למרות האתגרים שלו. ישועתו של כל אדם מציעה הקלה זמנית בתוך סיפור חייו. במבט לאחור אולי הייתי משתמש במילה "משמעות" במקום ישועה, ובכל זאת הייתה זו אולי הדרמה של הזמנים שהובילה למילה "ישועה". אין ספק שבתקופת יצירת הספר הזה הוא הפך לישועה האישית שלי באותה מידה שהצילום הפך לישועה שלי בארבעים השנים האחרונות."
-- ג'ואל קנטור

  • סוג כריכה: קשה
  • צילומי הספר: יאיר מיוחס