עורב לבן

כרמלה וייס

2016

הספר עורב לבן הנו תוצאת משא ומתן עם טקסט. תגובה לקריאה בתנ"ך. אין זו תגובה עיונית או אקדמית. זו תגובה אינטואיטיבית, אסוציאטיבית, חילונית, הלוקחת לעצמה רישיון לתמרון. הטקסט המקראי משמש כאן כטריגר, ככח מניע. משהו שנקרא מעורר סקרנות וגורם ליציאה למסע חיפוש אחר פרשנויות, שבסופו נבחר דימוי. דימוי אינו בהכרח ייצוג של המתואר בטקסט אלא תגובה מטונימית, אסוציאטיבית אישית לנקרא.
בספר שלושה אפיקים:
האחד; תגובה לאיוריו של גוסטב דורה להם נוסף מה ש"חסר" באמצעות קולאג'. לדוגמא בעבודה ״שאול ודוד״ הצופה רואה את הרגע בו תוקף שאול את דוד עם החנית. החנית הופכת לדגל הלהט״בים. שאול לא מודע למהלך שהוא עושה: בזמן שהוא חושב שהוא הורג את דוד, למעשה הוא מניף את דגל הלהט״בים.
השני; רישומים המכילים ברוחם את רוח הספר למשל רישומי רכיכות.
בשלישי; מתרחש היפוך, שבו הציור שנולד מהטקסט הופך להיות טקסט עצמאי שהמקור התנ"כי הוא לגביו אופציה פרשנית אחת. הציור מתנתק מהטקסט.
הספר יצא במקביל לתערוכת יחיד בגלריה P8 בינואר 2017

  • עותקים: 500
  • עמודים: 160
  • סוג כריכה: קשה
  • מידות (בס״מ): 23X16
  • הדפסה: ע.ר הדפסות
  • סוג הדפסה: פרוצס
  • שם ההוצאה: פרטית
  • צילומי הספר: כרמלה וייס