המלצות

ספרי צלמים משוטטים

לאור אירועי ה-7 אוקטובר 2023, מושגי הבטחון, הגבולות ויחס המדינה לאזרחיה, התערערו ודורשים בחינה מחודשת. להשקת האתר בתוך הקונטקסט והתזמון הרגיש הזה, בחרנו ארבעה ספרי צילום מכוננים שמשוטטים בארץ, ועוסקים במורכבותה הפוליטית והחברתית.

31.12.2023