המלצות

טקסטורות בספרי אמן

מה מגדיר ספר? כריכה, דפדוף, נייר. בחמשת הספרים האלו הנייר הופך לכלי בידי האמן. דרך שימוש בסוגי ניירות שונים, טקסטורות ושקיפויות שונות הספר מקבל שכבה פיזית נוספת, והופך לאובייקט. אלו ספרים שבא לדפדף בהם ולגלות את הסודות שמתחבאים בין הניירות שלהם.

01.10.2022