אש זרה

גיא בנאים

2018

הספר אש זרה עוסק בסיפורים אישיים וזהויות מורכבות באמצעות צילום. הספר מדגיש עקרון מרכזי של שוני וריבוי. הוא מעלה על נס את זכותו של הפרט או הקולקטיב לנקוט פרקטיקות שונות בתחום הקהילה, הדת, החינוך, המגדר והמיניות. בכיס הספר נמצא ספרון ובו אסופת טקסטים שנכתבו על ידי המצולמים (עדות, מכתב, שירה), המאפשר במה נוספת להיכרות עימן.

  • עותקים: 7
  • עמודים: 164
  • שם ההוצאה: הוצאה עצמית